top of page

Palaute

Sinulla on mahdollisuus lähettää viestejä Tahvana-Sukuseuralle ja sen jäsenille tämän palautesivun kautta. Voit kertoa meille mielipiteesi näistä sivustoista, lähettää meille materiaalia lisättäväksi sivuillemme tai kertoa muuten vaan uutta tietoa sukumme vaiheista mikäli sinulla on sellaista tiedossasi.

Kerro viestissäsi kenelle palaute on osoitettu - viesti menee eteenpäin kotisivuston ylläpitäjän (=sihteeri) kautta.

Tiedot lähetetty. Kiitos palautteestasi!

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page